RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti trgovini z ljudmi

Pravica, svoboda in varnost

Trgovina z ljudmi, ne glede na razlog – spolno izkoriščanje ali delo – pomeni kršenje temeljnih človekovih pravic. Ker prizadene ranljive skupine, predvsem ženske in otroke, Evropska unija usmerja svoje ukrepe v cilje, namenjene zaščiti teh skupin ter preprečevanju in boju proti temu pojavu, zlasti z okrepitvijo sodelovanja in usklajevanja med policijskimi in sodnimi organi držav članic. EU prav tako uvaja okvir skupnih določb, da bi obravnavala nekatera vprašanja, kot so kriminalizacija in kazni ali oteževalne okoliščine v primeru trgovine z ljudmi. Ukrepanje EU, ki je na ta način oblikovano tudi za namen zaščite žrtev trgovine, temelji na instrumentih, ki opredeljujejo njegove cilje in prednostne naloge, vendar pa je tudi vključeno v širši okvir zaščite pred nasiljem, spolnim turizmom in otroško pornografijo.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh