RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Obchodovanie s ľuďmi z akéhokoľvek dôvodu – sexuálne zneužívanie alebo práca – je porušovaním základných ľudských práv. Keďže ovplyvňuje zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú najmä ženy a deti, Európska únia zamerala svoju činnosť na ciele smerujúce k ochrane týchto skupín a na predchádzanie tomuto javu a boj proti nemu, a to najmä prostredníctvom posilňovania spolupráce a koordinácie medzi políciou a súdnymi orgánmi členských štátov. EÚ takisto zavádza rámec spoločných ustanovení s cieľom riešiť niektoré problémy, ako je kriminalizácia a tresty alebo priťažujúce okolnosti v prípade obchodovania s ľuďmi. Činnosť EÚ, ktorá sa týmto spôsobom zameriava aj na ochranu obetí obchodovania, je založená na nástrojoch vymedzujúcich jej ciele a priority, ale je začlenená aj do širšieho kontextu ochrany proti násiliu, sexuálnej turistike a detskej pornografii.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok