RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zwalczanie handlu ludźmi

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Handel ludźmi w jakimkolwiek celu – wykorzystywania seksualnego czy pracy – stanowi pogwałcenie podstawowych praw człowieka. Ponieważ zjawisko to dotyczy grup narażonych na zagrożenia, takich jak kobiety i dzieci, Unia Europejska skoncentrowała swoje działania na celach zakładających ochronę tych grup oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska, przede wszystkim poprzez wzmocnienie współpracy i koordynacji między policją a organami sądowymi państw członkowskich. Podobnie UE wdraża ramy przepisów wspólnych w celu podjęcia określonych kwestii, takich jak kryminalizacja i kary bądź okoliczności obciążające w przypadku handlu ludźmi. Działania UE, które w ten sposób mają również chronić ofiary handlu ludźmi, opierają się na instrumentach określających jej cele i priorytety, ale również są zintegrowane w szerszym kontekście ochrony przed przemocą, turystyką seksualną oraz pornografią dziecięcą.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony