RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


il-ġlieda kontra l-ittraffikar tal-bnedmin

Ġustizzja, libertà u sigurtà

L-ittraffikar tal-bnedmin, għal kwalunkwe raguni — esplojtazzjoni sesswali jew xogħol — huwa ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Peress li dan jolqot gruppi vulnerabbli bħan-nisa u tfal b'mod partikulari, l-Unjoni Ewropea ffukat l-azzjoni tagħha fuq oġġettivi mmirati li jipproteġu dawn il-gruppi u sabiex timpedixxi u tikkumbatti dan il-fenomenu, speċjalment bit-tisħiħ tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjon bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarja tal-Istati Membri. Bl-istess mod, l-UE qed tintroduċi qafas ta' Dispożizzjonijiet komuni bil-għan li tieħu ħsieb ċerti kwistjonijiet, bħall-kriminalizzazzjoni u l-pieni jew ċirkustanzi aggravanti fil-każ tal-ittraffikar tal-bnedmin. L-azzjoni tal-UE, li f'dan il-mod hija maħsuba wkoll biex tipproteġi lill-vittmi tal-ittraffikar, hija bbażata fuq strumenti li jiddefinixxu l-oġġettivi u l-prijoritajiet tagħha, iżda hija wkoll integrata f'kuntest usa' ta' protezzjoni kontra l-vjolenza, it-turiżmu sesswali u l-pornografija tat-tfal.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna