RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kova su prekyba žmonėmis

Teisingumas, laisvė ir saugumas

Nepaisant prekybos žmonėmis priežasčių (siekiant seksualiai išnaudoti arba priversti dirbti), ji pažeidžia pagrindines žmogaus teises. Prekyba žmonėmis labiausiai susijusi su pažeidžiamomis grupėmis, kaip antai moterys ir vaikai. Europos Sąjunga sutelkė veiksmus siekiant apsaugoti šias grupes, užkirsti kelią tokiam reiškiniui ir kovoti su juo, ypač stiprindama valstybių narių policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą. Taip pat ES kuria bendrą nuostatų sistemą, siekdama spręsti tam tikrus klausimus, kaip antai pripažinimą nusikalstama veika, bausmes ir sunkinančias aplinkybes prekybos žmonėmis atvejais. ES veikla, kuria taip pat siekiama apsaugoti prekybos žmonėmis aukas, yra grindžiama jos tikslus ir prioritetus apibrėžiančiomis priemonėmis, bet kartu yra integruota į platesnį apsaugos nuo smurto, sekso turizmo ir vaikų pornografijos kontekstą.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią