RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Comhrac i gcoinne gáinneála ar dhaoine

Ceartas, saoirse agus slándáil

Sárú ar chearta bunúsacha an duine is ea gáinneáil ar dhaoine, is cuma cén chúis atá léi — dúshaothrú gnéasach nó obair. Toisc an éifeacht atá aici ar ghrúpaí leochaileacha, go háirithe mná agus leanaí, dírítear gníomhaíocht an Aontais Eorpaigh ar chuspóirí a fhéachann leis na grúpaí sin a chosaint agus an feiniméan sin a chosc agus a chomhrac, go háirithe trí chomhar agus comhordú idir údaráis phóilíneachta agus bhreithiúnacha na mBallstát. Ar an tslí chéanna, tá creat d’fhorálacha coiteanna á thabhairt isteach ag an AE chun dul i ngleic le saincheisteanna ar leith, coiriúlú agus pionóis nó imthosca géaraitheacha i gcás na gáinneála ar dhaoine, mar shampla. Ar ionstraimí a shainíonn a chuspóirí agus a thosaíochtaí atá gníomhaíocht an AE bunaithe, gníomhaíocht atá ceaptha, leis, le híospartaigh gháinneála a chosaint, ach tá sé comhtháite ar shlí ghinearálta chomh maith leis an gcosaint i gcoinne an fhoréigin, na turasóireachta gnéasaí agus na pornagrafaíochta leanaí.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh