RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti obchodování s lidmi

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Obchodování s lidmi z jakéhokoliv důvodu – kvůli sexuálnímu zneužívání či práci – je porušením základních lidských práv. Vzhledem k tomu, že postihuje zranitelné skupiny, jako jsou ženy a zejména děti, Evropská unie se v této oblasti zaměřila na činnosti, jejichž cílem je ochránit tyto skupiny, předcházet tomuto jevu a bojovat s ním, a to zejména prostřednictvím posílení spolupráce a koordinace mezi policejními a soudními orgány členských států. EU stejně tak zavádí rámec společných ustanovení, aby bylo možné řešit určité problémy, jako je kriminalizace a sankce nebo přitěžující okolnosti v případě obchodování s lidmi. Činnost EU, která je v této oblasti také zaměřena na ochranu obětí obchodování s lidmi, se zakládá na nástrojích, které definují její cíle a priority, ale tato činnost je také integrována do širšího kontextu ochrany proti násilí, sexuální turistice a dětské pornografii.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky