RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба срещу трафика на хора

Правосъдие, свобода и сигурност

Трафикът на хора, по каквато и да било причина – сексуална експлоатация или работа, е нарушение на основните човешки права. Тъй като той засяга уязвими групи, като жени и деца в частност, Европейският съюз е концентрирал действията си върху целите, насочени към защита на тези групи и към превенция и борба с това явление, особено чрез засилване на сътрудничеството и координацията между полицейските и съдебните власти на държавите-членки. Аналогично, ЕС въвежда рамка от общи разпоредби, за да се справя с определени проблеми, като например криминализирането и наказанията, или утежняващите обстоятелства в случая с трафика на хора. Действието на ЕС, което по този начин е предназначено и да защитава жертвите на трафика, се базира на инструментите, дефиниращи неговите цели и приоритети, но също така е интегрирано в по-широкия контекст на закрилата срещу насилие, с и детска порнография.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата