RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 12 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schimbul de informaţii referitoare la răpirile comise de terorişti

Prezenta recomandare urmăreşte să pună capăt răpirilor comise de terorişti. În acest scop, Consiliul preconizează să strângă informaţii generale, să stabilească contacte şi să demareze discuţii. Consiliul prezintă informaţiile pe care statele membre trebuie să şi le împărtăşească.

ACT

Recomandarea 2007/562/CE a Consiliului din 12 iunie 2007 privind schimbul de informaţii referitoare la răpirile comise de terorişti.

SINTEZĂ

Răpirile comise de grupuri teroriste constituie o provocare pe care statele membre trebuie să o abordeze. Pentru a le ajuta să pună capăt răpirilor, Consiliul le recomandă să facă schimb de informaţii.

Experienţele dobândite de statele membre care au trecut prin situaţii de acest tip trebuie împărtăşite pentru a spori capacităţile fiecărui stat. În acest scop, statele membre îşi transmit o fişă cuprinzând informaţiile neclasificate cu privire la răpiri. Aceste informaţii se referă exclusiv la cazurile legate de terorism internaţional şi nu sunt transmise decât după ce acestea sunt rezolvate.

Comunicarea informaţiilor

Statele membre îşi transmit informaţiile referitoare la delict, victime şi răpitori. Datele cu caracter personal vor fi transmise cu respectarea legislaţiei interne.

Informaţiile despre delict sunt: locul, data şi ora începutului şi sfârşitului răpirii, modul de operare, scopul delictului şi dacă a fost implicat un intermediar.

Informaţiile cerute pentru victime se referă la: naţionalitatea acestora, sexul, motivul şederii şi cunoştinţele lor lingvistice.

Informaţiile despre terorişti care trebuie transmise sunt: ideologia acestora, grupul responsabil, naţionalitatea, cunoştinţele lingvistice, modul de operare şi mijlocul prin care s-au adresat populaţiei.

Birourile de legătură au sarcina de a face schimb de informaţii la nivel european cu privire la terorism. În final, statele membre transmit orice informaţii către Europol şi, în funcţie de cantitatea şi natura datelor împărtăşite, verifică dacă ar fi oportun să creeze o bază de date.

Statele membre stabilesc o listă cu toate răpirile comise după 1 ianuarie 2002, precum şi o listă cuprinzând coordonatele persoanelor de contact, pentru ca acestea din urmă să şi le transmită reciproc.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Recomandarea 2007/562/CE - - JO L 214 din 17.8.2007

ACTE CONEXE

Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informaţii şi cooperarea referitoare la infracţiunile de terorism [Jurnalul Oficial L 253 din 29 septembrie 2005].

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Towards enhancing access to information by law enforcement agencies [COM(2004) 429 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 16 iunie 2004 - Îmbunătăţirea accesului la informaţii de către agenţiile de aplicare a legii [COM(2004) 429 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 25.10.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii