RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 12 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wymiana informacji na temat porwań terrorystycznych

Niniejsze zalecenie ma na celu położyć kres porwaniom terrorystycznym. Aby tego dokonać, Rada zaleca zebrać ogólne informacje, nawiązać kontakty i rozpocząć rozmowy. Wylicza informacje, którymi państwa członkowskie powinny się wymienić.

AKT

Zalecenie Rady 2007/562/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. dotyczące wymiany informacji na temat porwań terrorystycznych.

Streszczenie

Porwania dokonane przez grupy terrorystyczne są wyzwaniem, przed którym stoją państwa członkowskie. Aby pomóc im zakończyć ten proceder, Rada zaleca wymienianie się ich informacjami.

Państwa członkowskie, w których nastąpiły tego typu sytuacje powinny podzielić się swym doświadczeniem, aby zwiększyć możliwości każdego z nich. W tym celu państwa członkowskie przekazują sobie kartę zawierającą niesklasyfikowane informacje dotyczące porwań. Informacje te dotyczą wyłącznie spraw związanych z międzynarodowym terroryzmem i są przekazywane dopiero po zamknięciu sprawy.

Przekazywanie informacji

Państwa członkowskie przekazują sobie informacje dotyczące czynów niedozwolonych, ofiar i porywaczy. Dane o charakterze prywatnym zostaną przekazane zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dotyczące przestępstw: miejsce, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia porwania, tryb działania, cel czynu niedozwolonego, czy skorzystano z mediatora.

Informacje dotyczące ofiar obejmują następujące aspekty: narodowość, płeć, motyw pobytu i znajomość języka.

Informacje dotyczące terrorystów: ideologia, odpowiedzialna grupa, narodowość, znajomość języka, tryb działania, środek przekazu, którego użyli, aby zwrócić się do opinii publicznej.

Urzędy łącznikowe służą do wymiany informacji dotyczących terrorystów na poziomie europejskim. Wreszcie państwa członkowskie przekazują wszelkie informacje Europolowi i w zależności od ilości i rodzaju wymienionych danych, podejmują decyzję, czy warto tworzyć bazę danych.

Państwa członkowskie przygotowują listę wszystkich porwań, które miały miejsce po 1 stycznia 2002 r., a także listę zawierającą wszystkie dane kontaktowe, w celu ich przekazania.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Zalecenie 2007/562/WE - - Dz.U. L 214 z 17.8.2007

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych [Dz.U. L 253 z 29 września 2005].

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. zatytułowany „Poprawa dostępu do informacji dla agencji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa” [KOM(2004) 429 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony