RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terrorista bűncselekmények

A 2001. szeptember 11-ei támadások óta az Európai Unió (EU) eltökélt szándéka, hogy fokozza a harcot a terrorizmussal szemben. Erre tekintettel elfogadott egy kerethatározatot, amely sürgeti az Európai Unió tagállamait, hogy hangolják össze jogszabályaikat, és minimumszabályokat határoz meg a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban. Miután meghatározza a terrorista bűncselekmények fogalmát, a kerethatározat megállapítja azokat a szankciókat, amelyeket az Európai Unió tagállamainak be kell építeniük nemzeti jogszabályaikba.

JOGI AKTUS

A Tanács kerethatározata 2002/475/IB (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kerethatározat minden EU-tagállamra érvényes pontos, közös meghatározás révén harmonizálja a terrorista bűncselekmények fogalmát. Az EU terrorizmusfogalma elemből áll össze:

  • objektív összetevőjét súlyos büntetendő cselekmények listája alkotja (gyilkosság, testi sérülések, túszejtés, zsarolás, fegyver előállítása, támadások elkövetése, a felsorolt cselekmények elkövetésével való fenyegetés stb.);
  • szubjektív összetevője pedig, hogy ezek a cselekmények akkor minősülnek terrorista bűncselekményeknek, amikor azzal a céllal követik el őket, hogy a lakosságot komolyan megfélemlítsék, egy kormányt vagy nemzetközi szervezetet jogellenesen arra kényszerítsenek, hogy az végrehajtson valamilyen cselekedetet vagy tartózkodjon attól, illetve súlyosan megrendítsék vagy lerombolják egy ország vagy egy nemzetközi szervezet alapvető politikai, alkotmányos, gazdasági vagy társadalmi felépítését.

A kerethatározat a terrorista csoport fogalmát olyan hosszabb idő alatt létrehozott, strukturált szervezetként határozza meg, amely több mint két személyből áll és összehangoltan működik, terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekménynek pedig a terrorista csoport irányítását, illetve a terrorista csoport tevékenységében való részvételt tekinti.

Továbbá az EU-tagállamoknak biztosítaniuk kell bizonyos szándékos cselekmények terrorista tevékenységhez kapcsolódó bűncselekményként történő büntethetőségét még akkor is, ha terrorista bűncselekmény végrehajtására nem kerül sor. Ezek a következők:

  • terrorista bűncselekmény elkövetésére történő nyilvános felbujtás;
  • terrorizmus céljából történő toborzás és kiképzés;
  • minősített lopás, zsarolás, hivatalos okmányok hamisítása terrorista bűncselekmény elkövetése céljából.

A terrorista bűncselekmények büntetésére az EU-tagállamoknak nemzeti jogszabályaikban hatásos, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókat kell kilátásba helyezniük, amelyek kiadatást is eredményezhetnek. Ezenkívül az EU-tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy jogi személyekre is szankciók legyenek kivethetők olyan esetekben, amikor bizonyítható, hogy egy adott természetes személy rendelkezik a jogi személy képviseletének jogával, illetve a jogi személy szervezetében az ellenőrzés jogával, és a jogi személy terrorista bűncselekményt követett el.

Az EU-tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket, hogy:

  • megalapozzák terrorista bűncselekményekre vonatkozó joghatóságukat;
  • megalapozzák joghatóságukat azokban az esetekben is, amikor megtagadják az ilyen bűncselekménnyel gyanúsított vagy ezért elítélt személy átadását vagy kiadatását egy másik EU-tagállam vagy EU-n kívüli ország számára;
  • összehangolják tevékenységeiket és együttműködnek annak eldöntésében, hogy melyikük folytassa le az eljárást az elkövetővel szemben annak érdekében, hogy az eljárást lehetőleg egyetlen tagállamban összpontosítsák, ha több tagállam is érintett.

Ezenkívül megfelelő támogatást is biztosítanak a sértettek és családtagjaik számára (a Tanács 2001/220/IB kerethatározatában foglalt intézkedéseken túlmenően).

Háttér

A 2001. szeptemberi terrortámadások hatására az EU elhatározta, hogy határozottabb lépéseket tesz ezen a területen. Ez a kerethatározat abból a célból készült, hogy hatékonyabbá tegye a terrorizmus ellen az EU szintjén folytatott harcot. A probléma már az Európai Tanács 1999 októberében Tamperében, illetve 2000 júniusában Santa Maria da Feirában tartott ülésszakának kapcsán is megvitatásra került.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2002/475/IB kerethatározata

2002.6.22.

2002.12.31.

HL L 164., 2004.6.22.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2008/919/IB kerethatározata

2008.12.9.

2010.12.9.

HL L 330., 2008.12.9.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2007. november 6.) a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 11. cikke alapján [COM(2007) 681 végleges – Hivatalos Lap C 9., 2008.1.15.].
A második jelentés megállapítja, hogy a legtöbb első alkalommal értékelt EU-tagállam megfelelően valósította meg a kerethatározatban foglalt főbb rendelkezések végrehajtását. Ugyanakkor néhány jelentősebb kérdés megoldatlan. A második alkalommal értékelt EU-tagállamok tekintetében az általuk megküldött kiegészítő információk lehetővé tették a Bizottság számára, hogy általánosságban a megfelelés magasabb szintjét állapítsa meg. Ugyanakkor az első értékelő jelentésben azonosított legtöbb fő hiányosság változatlanul fennmaradt.
A Bizottság fő aggodalmai, hogy egyes EU-tagállamok elégtelenül hajtották végre a terrorizmus közös meghatározásáról, a terrorista csoportokhoz kapcsolódó bűncselekmények kapcsán kiszabható büntetések egységesítéséről, valamint a jogi személyek terrorista bűncselekményekkel összefüggő büntetőjogi felelősségéről szóló rendelkezéseket.

A Bizottság jelentése (2004. június 8.) a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 11. cikke alapján [COM(2004) 409 végleges – Hivatalos Lap C 321., 2004.12.28.].
Ez a jelentés áttekinti azokat az intézkedéseket, amelyeket az EU tagállamai tettek annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a terrorizmus elleni küzdelemről szóló kerethatározatnak. A jelentés szerint a legtöbb EU-tagállam megtette az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megfeleljen e jogi eszköz legfőbb rendelkezéseinek. Azonban bizonyos hiányosságokra is felhívja a figyelmet.

Utolsó frissítés: 18.08.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére