RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

Ezen határozat célja a CEPOL működésének javítása. A határozat akként rendelkezik, hogy a CEPOL működését az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozzák, és hogy a CEPOL személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkozzanak. Az Európai Rendőrakadémia a vezető beosztású rendőrtisztek képzését végző nemzeti oktatási intézményeket összekapcsoló, együttműködési hálózat. Célja, hogy képzés, összehangolt programok létrehozása és a legjobb gyakorlatok terjesztése révén közös szemléletet alakítson ki a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem kérdéseire vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/681/IB határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A CEPOL-t eredetileg a Tanács 2000. december 22-i határozata (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) hozta létre. A működésének első három évéről készített jelentés számos nehézségre mutatott rá. A Tanács 2005. február 24-i következtetéseiben az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) működésének javítására szólított fel. Nyilvánvaló volt, hogy a CEPOL működése hatékonyabb lehetne, ha az Európai Unió általános költségvetéséből finanszíroznák, és ha a CEPOL személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznának. A határozat a 2000/820/IB határozat által létrehozott CEPOL jogutódjaként létrehozta az Európai Rendőrakadémiát. Ez a határozat a CEPOL-t az Európai Közösségek költségvetéséből finanszírozott ügynökség jogállásával ruházza fel. Rögzíti az általános jogutódlásra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket.

A CEPOL szervezete

A CEPOL a vezető beosztású rendőrtisztek képzését végző nemzeti oktatási intézmények együttműködési hálózata. Irányításáért az Igazgatótanács és az igazgató felelős. Az adminisztratív feladatokat az általános titkárság látja el.

A nemzeti oktatási intézmények igazgatói alkotják az Igazgatótanácsot. Minden nemzeti küldöttségnek (amely a nemzeti oktatási intézmények egy vagy több igazgatójából áll) egy szavazata van az Igazgatótanácsban. A Európai Unió Tanácsa Főtitkársága, a Bizottság és az Europol képviselői szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként vehetnek részt az üléseken.

Az Igazgatótanács határozataihoz kétharmados többség szükséges, kivéve a Bizottságnak benyújtandó költségvetés-tervezetet, amelyhez egyhangú határozat szükséges. Az Igazgatótanács fogadja el a programokat, a képzési modulokat és a közös tanulási módszereket, valamint a CEPOL éves jelentését. Ugyancsak az Igazgatótanács hozza meg az igazgató kinevezéséről szóló határozatot.

Az igazgatót legalább három jelölt közül választja meg az Igazgatótanács. Ő felel a CEPOL napi tevékenységének irányításáért, végrehajtja a költségvetést, kapcsolatot tart fenn a tagállamok megfelelő szolgálataival, valamint koordinálja a munkaprogram megvalósítását. Az igazgatóra az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznak.

A titkárság segíti a CEPOL-t az adminisztratív feladatokban, valamint az éves program végrehajtásában. A titkárságon dolgozókra az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznak.

A CEPOL a jogi személyeknek biztosított legteljesebb szerződéskötési és jogképességgel rendelkezik. A CEPOL jogi képviselője az igazgató. A CEPOL székhelye Bramshill-ben, az Egyesült Királyságban található.

A CEPOL közösségi költségvetésből történő finanszírozása

A CEPOL finanszírozása a Közösség költségvetéséből történik. A közösségi költségvetésből finanszírozott kiadások közé tartoznak a személyzeti, az adminisztratív, az infrastrukturális és a működési költségek. Az Igazgatótanács minden év március 31-ig elfogadja a költségvetési előirányzatot, és azt az Európai Unió előzetes költségvetési tervezetével együtt megküldi a Bizottság, valamint a költségvetési hatóság (az Európai Parlament és a Tanács) részére. A CEPOL költségvetéséről a költségvetési hatóság dönt.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelete korlátozás nélkül alkalmazandó a CEPOL-ra. A CEPOL-ra ugyancsak vonatkoznak a csalás elleni küzdelem egyéb rendelkezései, mint például az ezen a területen érvényes intézményközi megállapodások.

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Igazgatótanács a hatályba lépést követően ötévente független külső értékelést készíttet e határozat végrehajtásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A Tanács 2005/681/IB határozata

2006.1.1.

-

HL L 256., 2005.10.1.

Utolsó frissítés: 10.11.2005

Lásd még

További információk az alábbi honlapokon találhatók:

  • Európai Bizottság: Belügyi (EN) Főigazgatóság
  • CEPOL (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére