RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bekämpning av terrorism

Rättvisa, frihet och säkerhet

Terrorismen utgör ett hot mot säkerheten, friheten och värdena i EU och mot dess medborgare. EU:s åtgärder för att bekämpa detta fenomen måste därför vara lämpliga och anpassade efter situationen. Förebyggande, skydd, efterspaning och beredskap utgör således de fyra centrala områdena i EU:s strategi. Europeiska unionen prioriterar såväl förebyggande och bekämpande av terroristhandlingar, som skydd av infrastruktur och av medborgarna. Den inriktar sig också på terrorismens orsaker, dess medel och kapacitet. Samordningen mellan brottsbekämpande och rättsliga organ i EU och det internationella samarbetet är också väsentligt för en effektiv bekämpning av denna internationella företeelse.
Genom Amsterdamfördraget lades grunden till EU:s åtgärder, som då var begränsade till några medlemsstater. Åtgärderna intensifierades efter attentaten i Förenta staterna (2001) och Europa (Madrid och London, 2004 och 2005).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början