RSS
Abecedný register

Boj proti terorizmu

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Keďže terorizmus predstavuje hrozbu pre bezpečnosť, slobodu a hodnoty Európskej únie a jej občanov, je cieľom činnosti EÚ poskytnúť primeranú a prispôsobenú odpoveď na boj proti tomuto javu. Prevencia, ochrana, prenasledovanie a reakcia sú štyri piliere jej celkového prístupu. EÚ usilovne pracuje na predchádzaní teroristickým útokom a ich marení a na ochrane infraštruktúr a občanov. Rieši aj príčiny, zdroje a kapacity terorizmu. Koordinácia medzi agentúrami na presadzovanie práva, súdnymi orgánmi v EÚ a medzinárodná spolupráca sú takisto nevyhnutné, aby sa zabezpečila účinnosť boja proti tomuto nadnárodnému fenoménu.
Amsterdamská zmluva vytvorila základ pre činnosť EÚ v čase, keď bola obmedzená len na niekoľko členských štátov. Táto činnosť dostala rýchly spád po teroristických útokoch v Spojených štátoch (v roku 2001) a v Európe (Madrid a Londýn v rokoch 2004 a 2005).

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok