RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Walka z terroryzmem

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Ponieważ terroryzm stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, wolności oraz wartości Unii Europejskiej i jej obywateli, działania UE mają na celu zapewnienie odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb reakcji w zakresie zwalczania tego zjawiska. „Zapobieganie”, „ochrona”, „ściganie” i „reagowanie” to cztery filary ogólnego podejścia Unii. UE podejmuje wszelkie starania w zakresie zapobiegania aktom terrorystycznym oraz ich represjonowania, jak również ochrony infrastruktury i obywateli. Zajmuje się także źródłami, zasobami i możliwościami terroryzmu. W zapewnieniu skuteczności walki z tym transnarodowym zjawiskiem istotna jest również koordynacja działań organów ścigania i organów sądowych w UE, jak również współpraca międzynarodowa.
Traktat z Amsterdamu stworzył podstawy działań UE, ograniczonych wówczas zasięgiem do kilku państw członkowskich. Działania te nabrały tempa po atakach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych (w 2001 r.) oraz Europie (w Madrycie i Londynie w latach 2004 i 2005).

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony