RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bestrijding van terrorisme

Justitie, vrijheid en veiligheid

Aangezien het terrorisme een bedreiging voor de veiligheid, de vrijheid en de waarden van de Europese Unie en voor haar burgers vormt, wil de Unie hierop een passend antwoord geven. Preventie, bescherming, vervolging en reactie zijn daarbij de uitgangspunten. De Europese Unie richt zich zowel op de preventie en repressie van terroristische handelingen als op de bescherming van haar infrastructuur en haar burgers. Ook probeert zij iets te doen aan de oorzaken van terrorisme, en te voorkomen dat terroristen over middelen en capaciteit kunnen beschikken. Voor een doeltreffende bestrijding van dit transnationale verschijnsel zijn coördinatie tussen de repressieve en de justitiële diensten in de Unie en internationale samenwerking van wezenlijk belang.
Met het Verdrag van Amsterdam zijn de grondslagen gelegd voor het optreden van de Unie, toen nog beperkt tot enkele lidstaten. Na de aanslagen in de Verenigde Staten (in 2001) en in Europa (Madrid in 2004 en Londen in 2005) is dit optreden verder uitgebreid.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven