RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-ġlieda kontra t-terroriżmu

Ġustizzja, libertà u sigurtà

Ladarba t-terroriżmu jippreżenta theddida għas-sigurtà, għall-libertà u għall-valuri tal-Unjoni Ewropea u c-ċittadini tagħha, l-azzjoni tal-UE għandha l-għan li tipprovdi tweġiba xierqa u preċiża biex tikkumbatti dan il-fenomenu. Il-prevenzjoni, il-protezzjoni, l-insegwiment u t-tweġiba huma l-erba' pilastri tal-approċċ ġenerali tagħha. L-UE qed taħdem ħafna fil-prevenzjoni u t-tkissir ta' atti terroristiċi u fil-protezzjoni tal-infrastrutturi u taċ-ċittadini. Hija qed tieħu ħsieb ukoll il-kawżi, ir-riżorsi u l-kapaċitajiet tat-terroriżmu. Il-koordinazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet ġudizzjarji fl-UE u l-kooperazzjoni internazzjonali huma wkoll essenzjali biex tkun żgurata l-effettività tal-ġlieda kontra dan il-fenomenu internazzjonali.
It-Trattat ta' Amsterdam ħoloq l-bażi għal azzjoni mill-UE, bħalissa ristretta għal ftit Stati Membri. Din l-azzjoni ħaffet il-pass mal-attakki terroristiċi fl-Istati Uniti (2001) u fl-Ewropa (Madrid u Londra fl-2004 u fl-2005).

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna