RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terrorismin torjunta

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Koska terrorismi muodostaa uhan turvallisuudelle ja vapaudelle sekä Euroopan unionin arvoille ja kansalaisille, unionin toiminnan tarkoituksena on antaa asianmukainen ja sopiva vastaus tämän ilmiön torjumiseksi. Tähän liittyvien kokonaisvaltaisten menetelmien neljä kulmakiveä ovat ehkäisy, suojeleminen, jäljittäminen ja vastaus. Euroopan unioni keskittyy sekä terroristitekojen ehkäisyyn ja torjumiseen että perusrakenteidensa ja kansalaistensa suojelemiseen. Unioni torjuu myös terrorismin syitä, keinoja ja mahdollisuuksia. Lain noudattamista valvovien viranomaisten ja oikeusviranomaisten työn yhteensovittaminen unionissa ja kansainvälinen yhteystyö ovat myös erittäin tärkeitä varmistettaessa tämän rajat ylittävän ilmiön tehokas torjunta.
Amsterdamin sopimuksella luotiin perusta tuolloin vain muutaman jäsenvaltion käsittävän unionin toimille. Näitä toimia on tehostettu Yhdysvalloissa (vuonna 2001) ja Euroopassa (Madridissa vuonna 2004 ja Lontoossa vuonna 2005) tehtyjen attentaattien jälkeen.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun