RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terrorismivastane võitlus

Õigus, vabadus ja turvalisus

Et terrorism kujutab endast ohtu Euroopa Liidu ja selle kodanike turvalisusele, vabadusele ja väärtustele, on ELi tegevuse eesmärgiks asjakohane, sihile vastav reageerimine selle nähtuse vastu võitlemisel. ELi üldise lähenemise neli tugisammast on ennetus, kaitse, jälitustegevus ja reageerimine. EL pingutab tublisti terrorismiaktide ärahoidmise ja takistamise ning infrastruktuuride ja kodanike kaitsmise nimel. Samuti tegeleb EL terrorismi põhjuste, ressursside ja võimekuse ohjeldamisega. Terrorismi kui rahvusvahelise nähtuse vastase tõhusa võitluse tagamiseks on äärmiselt oluline ELi õiguskaitse- ja kohtuasutuste töö koordineerimine ning rahvusvaheline koostöö.
ELi tegevusele selles valdkonnas pandi alus Amsterdami lepinguga, mis hõlmas üksnes toonaseid väheseid liikmesriike. Terrorismivastane võitlus on hoogustunud pärast Ameerika Ühendriikides (2001. a) ja Euroopas (Madridis ja Londonis 2004. ja 2005. a) toime pandud terroriakte.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles