RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti terorismu

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Vzhledem k tomu, že terorismus představuje hrozbu pro bezpečnost, svobodu a hodnoty Evropské unie a jejích občanů, opatření na úrovni EU mají za cíl poskytnout vhodnou a adekvátně přizpůsobenou reakci s cílem bojovat proti tomuto jevu. Čtyřmi pilíři jejího uceleného přístupu jsou prevence, ochrana, stíhání a reakce. EU usilovně pracuje na tom, aby předcházela a rázně zakročila proti teroristickým činům a chránila infrastrukturu a občany. Zabývá se také příčinami, zdroji a možnostmi terorismu. Nezbytná je rovněž koordinace mezi orgány pro vymáhání práva a soudními orgány v rámci EU a mezinárodní spolupráce tak, aby boj proti tomuto nadnárodnímu jevu byl účinný.
Amsterodamská smlouva vytvořila základ pro činnost EU, v té době se však vztahovala na několik málo členských států. Tato činnost nabyla na intenzitě v souvislosti s teroristickými útoky ve Spojených státech amerických (v roce 2001) a v Evropě (Madrid a Londýn v letech 2004 a 2005).

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky