RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба срещу тероризма

Правосъдие, свобода и сигурност

Тъй като тероризмът представлява заплаха за сигурността, свободата и ценностите на Европейския съюз и на неговите граждани, действията на ЕС целят да осигурят подходяща, специално разработена реакция за борба с това явление. Превенцията, защитата, преследването и реагирането са четирите стълба на цялостния му подход. ЕС работи усърдно по предотвратяването на терористичните актове и упражняването на строг контрол върху защитата на инфраструктурите и гражданите. Освен това той насочва действията си срещу причините, ресурсите и възможностите на тероризма. Координацията между правоприлагащите агенции и съдебните власти в ЕС и международното сътрудничество също са важни за гарантирането на ефективността при борбата с това транснационално явление.
Договорът от Амстердам създава основите за действия на ЕС, тогава ограничен до няколко държави-членки. Тези действия ускориха темпа си следс терористичните нападения в Съединените щати (през 2001 г.) и в Европа (Мадрид и Лондон през 2004 г. и 2005 г.).

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата