RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az elkövetéshez használt eszközök és a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása és elkobzása

Az Európai Unió (EU) arra törekszik, hogy a szervezett bűnözés keretében elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében hatékonyabbá tegye az EU-tagállamok közötti együttműködést a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása és elkobzása terén.

JOGI AKTUS

A 98/699/IB együttes fellépés (1998. december 3.), amelyet a Tanács az Európai Uniót létrehozó szerződés K.3. cikke alapján fogadott el, a pénzmosásról, az elkövetéshez használt eszközök, valamint a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, zárolásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az együttes fellépés annak érdekében, hogy erősítse a szervezett bűnözés leküzdésére irányuló, EU-tagállamok közötti együttműködést, az Európai Igazságügyi Hálózat működésének keretében olyan felhasználóbarát útmutatók összeállítását helyezi kilátásba, amelyek témája a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök és a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása vagy lefoglalása, valamint elkobzása. Mindegyik tagállamnak biztosítania kell, hogy útmutatója naprakész adatokkal szolgáljon, valamint kiterjedjen a következőkre:

  • a tanácsadó irodák elérhetősége;
  • a tagállam által nyújtott segítség és az arra vonatkozó korlátozások;
  • a segítséget kérő államok által szolgáltatandó adatok.

Az útmutatókat el kell küldeni a Tanács Főtitkárságához, amely lefordítja és továbbítja azokat az EU-tagállamoknak, az Európai Igazságügyi Hálózatnak és az Europolnak.

Az EU-tagállamok annak érdekében, hogy a hivatalos csatornák útján indokolatlan jogsegély iránti megkereséseket ne továbbítsanak, a rendelkezésre álló együttműködési megállapodások révén ösztönzik a közvetlen kapcsolatokat a nyomozók, a vizsgáló tisztviselők, valamint az ügyészek között.

Amennyiben formális megkeresésre van szükség, a megkereső EU-tagállamnak mindenekelőtt azonosítania kell a szükséges segítségnyújtás pontos jellegét. A megkeresést megfelelően elő kell készíteni, és annak meg kell felelnie a megkeresett EU-tagállam által ilyen kérelmekre vonatkozóan meghatározott valamennyi követelménynek. Amennyiben a megkeresést „sürgős” jelzéssel látják el, a sürgősséget a kérelmező országnak meg kell indokolnia. Amennyiben a megkeresett ország nem képes teljesíteni a jogsegély iránti megkeresést a megkereső állam által elvárt módon, a megkeresett állam konzultál a megkereső állammal, és törekszik arra, hogy más módon tegyen eleget annak.

Az EU-tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bírók és ügyészek megismerjék a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök és a belőlük származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása vagy lefoglalása, valamint elkobzása terén alkalmazott nemzetközi együttműködés legjobb gyakorlatát, valamint hogy az e területhez kapcsolódó nemzetközi együttműködéssel foglalkozó valamennyi tisztviselő megfelelő képzésben részesüljön.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

98/699/IB együttes fellépés

1998.12.9.

HL L 333., 1998.12.9.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata

2001.7.5.

2002.12.31.

HL L 182., 2001.7.5.

A 98/699/IB együttes fellépés későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2005/212/IB kerethatározata (2005. február 24.) a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról [Hivatalos Lap L 68., 2005.3.15.].
Ez a kerethatározat kiegészíti a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló 2001/500/IB kerethatározat rendelkezéseit. Kötelezi valamennyi EU-tagállamot a szükséges lépések megtételére annak érdekében, hogy képesek legyenek – akár egészben, akár részben – az egy évet meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények elkövetési eszközeinek, illetőleg a bűncselekményekből származó jövedelmeknek vagy az ilyen jövedelmekkel megegyező értékű vagyonnak az elkobzására.
Az adóügyi bűncselekmények vonatkozásában a tagállamok a büntetőeljárástól eltérő más eljárásokat is alkalmazhatnak annak érdekében, hogy az elkövetőt megfosszák a bűncselekményből származó jövedelmektől. E kerethatározat célja annak biztosítása, hogy valamennyi EU-tagállam rendelkezzen a bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására vonatkozó hatékony szabályokkal, különösen a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogsértés miatt elítélt személyek által birtokolt eszközök eredetével kapcsolatos bizonyítási teher vonatkozásában.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű.
 Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 14.03.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére