RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 14 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Către o politică generală de luptă împotriva criminalităţii informatice

Obiectivul acestei comunicări este elaborarea unei politici generale pentru o mai bună coordonare a luptei împotriva criminalităţii informatice la nivel european şi internaţional. Aceasta stabileşte un set de măsuri pentru a face faţă acestui fenomen şi pentru a îmbunătăţi colaborarea între diferitele părţi implicate la nivelul Uniunii Europene (UE), cum ar fi îmbunătăţirea cooperării între autorităţile responsabile de aplicarea legii, consolidarea cooperării între statele membre, cooperarea politică şi juridică cu ţările terţe, intensificarea dialogului cu industria, sensibilizarea, formarea profesională şi cercetarea.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Regiunilor din 22 mai 2007 „Către o politică generală de luptă împotriva criminalităţii informatice” [COM(2007) 267 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În această comunicare, Comisia prezintă o iniţiativă pentru o politică destinată luptei împotriva oricărei forme de criminalitate informatică *. Având în vedere puterile limitate ale Comisiei în domeniul dreptului penal, această politică are ca obiectiv numai suplimentarea măsurilor naţionale. Comisia precizează că principalele măsuri vor beneficia de un sprijin prin programul „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii”.

Comisia recomandă:

 • stabilirea unei cooperări operaţionale între autorităţile naţionale responsabile de aplicarea legii. Această acţiune a început printr-o întâlnire a experţilor în 2007 şi ar putea avea ca rezultat crearea unui punct central de contact al Uniunii Europene (UE) în materie de criminalitate informatică;
 • creşterea sprijinului financiar acordat iniţiativelor al căror scop este asigurarea formării autorităţilor responsabile de aplicarea legii în ceea ce priveşte soluţionarea cazurilor de criminalitate informatică;
 • ajutarea autorităţilor publice să ia măsuri mai eficace împotriva acestui fenomen şi alocarea unor resurse suficiente în acest scop;
 • sprijinirea cercetării în domeniul luptei împotriva criminalităţii cibernetice;
 • convocarea unei conferinţe în 2007 la care să participe autorităţile responsabile de aplicarea legii şi sectorul privat, pentru promovarea unei colaborări mai strânse;
 • iniţierea unor acţiuni care să implice sectoarele public şi privat menite să sensibilizeze publicul cu privire la costurile şi pericolele pe care le reprezintă criminalitatea informatică;
 • promovarea cooperării internaţionale împotriva acestui fenomen;
 • adoptarea unor măsuri menite să încurajeze toate statele membre şi ţările terţe în cauză să ratifice Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică;
 • să întreprindă acţiuni în parteneriat cu statele membre, pentru a preveni şi combate atacurile coordonate şi de mare amploare comise împotriva infrastructurilor naţionale de informaţii.

Lupta împotriva criminalităţii tradiţionale în cadrul reţelelor electronice constă în:

 • realizarea unei analize aprofundate în scopul elaborării unui proiect de reglementare specific al UE împotriva furtului de identitate;
 • îmbunătăţirea tehnicilor pentru lupta împotriva fraudei şi a comerţului ilegal pe internet;
 • intensificarea acţiunilor întreprinse în anumite sectoare, cum sunt cele realizate împotriva fraudei în cadrul reţelelor electronice şi privind mijloacele de plată altele decât cele în numerar.

Iniţiativa Comisiei privind conţinutul ilicit are ca obiectiv:

 • continuarea elaborării măsurilor de luptă împotriva conţinutului ilegal, cum sunt cele privind incitarea la terorism sau violenţa sexuală împotriva copiilor;
 • încurajarea statelor membre să aloce suficiente mijloace financiare pentru a permite autorităţilor responsabile de aplicarea legii să realizeze anumite misiuni, în special cu privire la identificarea victimelor violenţei sexuale din imaginile online;
 • promovarea acţiunilor împotriva conţinutului ilegal care ar putea incita minorii la anumite comportamente violente;
 • îmbunătăţirea dialogului între statele membre şi cu ţările terţe pe tema tehnicilor de luptă împotriva conţinutului ilegal şi a procedurilor de închidere a site-urilor ilegale;
 • încheierea de acorduri la nivelul UE între autorităţile publice şi sectorul privat, în special furnizorii de servicii internet, privind procedurile de blocare şi de închidere a site-urilor web ilegale.

Context

Această comunicare stabileşte un set de măsuri pentru combaterea fenomenului de criminalitate informatică şi pentru îmbunătăţirea colaborării între diferitele părţi implicate la nivelul UE (autorităţi publice, autorităţi responsabile de aplicarea legii, sectorul privat). Comisia informează că va evalua progresele realizate cu privire la punerea în aplicare a activităţilor recomandate şi că va prezenta un raport către Consiliu şi către Parlament.

Termeni-cheie ai actului
 • criminalitate informatică: acest termen include trei categorii de activităţi infracţionale. Prima cuprinde formele tradiţionale de criminalitate. A doua priveşte publicarea conţinutului ilegal pe cale electronică. A treia include infracţiunile proprii reţelelor electronice, şi anume atacurile împotriva sistemelor informatice, întreruperea furnizării serviciilor şi pirateria.
Ultima actualizare: 12.07.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii