RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 14 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó általános politika felé

E közlemény célja egy olyan általános politika kidolgozása, amely a számítógépes bűnözés elleni küzdelem hatékonyabb európai és nemzetközi szintű összehangolását mozdítja elő. Olyan intézkedések együttesét határozza meg, amelyek segítenek felvenni a harcot ezzel a jelenséggel, és javítják a különféle szereplők közötti együttműködést az Európai Unió (EU) szintjén. Ide tartozik a bűnüldöző hatóságok együttműködésének hatékonyabbá tétele, a tagállamok közötti koordináció erősítése, a harmadik országokkal való politikai és jogi együttműködés megteremtése, az iparral folytatott párbeszéd élénkítése, a tudatosságnövelés, a képzés és a kutatás.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók Bizottságának (2007. május 22.) – „A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó általános politika felé” [COM(2007) 267 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a közleményben a Bizottság egy olyan általános politika létrehozását kezdeményezi, amelynek célja a számítógépes bűnözés * valamennyi formája elleni küzdelem. Mivel a büntetőjog területén a Bizottság hatásköre korlátozott, ez a politika csupán kiegészíteni kívánja a nemzeti intézkedéseket. A Bizottság közlése szerint a legfontosabb intézkedések a „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” programon keresztül is támogatást kapnak.

A Bizottság a következőket javasolja:

 • operatív együttműködés kialakítása a tagállamok bűnüldöző hatóságai között. Ennek első lépéseként 2007-ben szakértői ülést szerveznek, és sor kerülhet a számítógépes bűnözéssel foglalkozó központi uniós kapcsolattartó pont felállítására is;
 • nagyobb pénzügyi támogatás nyújtása olyan kezdeményezésekhez, amelyek a bűnüldöző hatóságoknak a számítógépes bűnözéssel kapcsolatos esetek kezelésére vonatkozó képzését célozzák;
 • az állami hatóságok arra való ösztönzése, hogy a jelenség ellen hatékonyabb intézkedéseket hozzanak, és erre a célra elegendő forrásról gondoskodjanak;
 • a számítógépes bűnözés elleni küzdelmet segítő kutatás támogatása;
 • konferencia szervezése 2007-ben a bűnüldöző hatóságok és a magánszektor szereplőinek részvételével, a hatékonyabb együttműködés előmozdítása érdekében;
 • az állami és magánszektor közös fellépése a lakosságnak a számítógépes bűnözés által okozott költségekről és annak veszélyeiről való tájékoztatása érdekében;
 • a nemzetközi együttműködés elősegítése a jelenség elleni küzdelem terén;
 • olyan intézkedések elfogadása, amelyek célja valamennyi tagállam és érintett harmadik ország ösztönzése az Európa Tanács számítógépes bűnözésről szóló egyezményének ratifikálására;
 • a tagállamok partneri együttműködésére épülő intézkedések a tagállamok információs infrastruktúrájával szembeni összehangolt és kiterjedt támadások megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében.

Az elektronikus hálózatok útján elkövetett hagyományos bűncselekmények elleni küzdelem az alábbiakat jelenti:

 • alapos elemzés végzése egy, a személyazonossággal való visszaéléssel kapcsolatos konkrét uniós jogszabályra vonatkozó javaslattétel érdekében;
 • az internetes csalás és illegális kereskedelem elleni fellépést segítő technikák fejlesztése;
 • az intézkedések megerősítése konkrét területeken, például az elektronikus hálózatokon és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel elkövetett csalás elleni küzdelem során.

A Bizottságnak az illegális tartalmakkal kapcsolatos kezdeményezése az alábbi célokra irányul:

 • meghatározott illegális tartalmakkal szembeni intézkedések kidolgozásának folytatása, különösen a terrorcselekményekre való izgatás és a gyermekek szexuális kizsákmányolása tekintetében;
 • a tagállamok arra való ösztönzése, hogy elegendő pénzügyi forrást biztosítsanak a bűnüldöző hatóságok munkájának támogatására, különös tekintettel a képek online terjesztésével megvalósuló szexuális kizsákmányolás áldozatainak azonosítására;
 • olyan illegális tartalmakkal szembeni intézkedések megerősítése, amelyek kiskorúakat az erőszakos viselkedés bizonyos formáira ösztönözhetnek;
 • a tagállamok közötti és harmadik országokkal folytatott párbeszéd élénkítése az illegális tartalmakkal szembeni fellépés technikai módszereiről és az illegális honlapok letiltásának eljárásairól;
 • a hatóságok és a magánszektor szereplői – különösen az internetszolgáltatók – közötti, uniós szintű megállapodások létrehozása az illegális internetes honlapok letiltását célzó eljárásokról.

Háttér

Ez a közlemény olyan intézkedések együttesét határozza meg, amelyek célja a számítógépes bűnözés jelenségével szembeni fellépés és a különböző szereplők (állami hatóságok, bűnüldöző hatóságok, magánszektor) uniós szintű együttműködésének javítása. A Bizottság jelzi, hogy a javasolt intézkedések végrehajtásában tett előrelépést értékelni fogja, és erről jelentést készít a Tanácsnak és a Parlamentnek.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Számítógépes bűnözés: ezt a kifejezést a bűncselekmények három kategóriájára használják. Az első kategóriába a bűncselekmények hagyományos formái tartoznak. A második kategória az illegális tartalom elektronikus úton történő közzétételére vonatkozik. A harmadik kategória pedig az elektronikus hálózatokkal kapcsolatos bűncselekményeket, úgymint az informatikai rendszerekkel szembeni támadásokat, az infrastruktúrák megbénítását és a hackertevékenységet foglalja magában.
Utolsó frissítés: 12.07.2007
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére