RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bekämpning av organiserad brottslighet

Rättvisa, frihet och säkerhet

Den organiserade brottsligheten utgör ett hot mot den europeiska ekonomin och det europeiska samhället. Europeiska unionens strategi mot organiserad brottslighet är utformad med tanke på att det rör sig om en mycket sammansatt företeelse. Den omfattar flera områden, t.ex. människohandel och annan olaglig handel (med vapen och narkotika), ekonomisk och finansiell brottslighet, korruption och penningtvätt. I strategin ingår även de nya dimensionerna av organiserad brottslighet, exempelvis cyberbrottslighet och miljöbrottslighet.
EU:s integrerade strategi omfattar allt från förebyggande till brottsbekämpning. Den bygger främst på ett nära samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter, särskilt de brottsbekämpande myndigheterna, som bl.a. omfattar informationsutbyte och ömsesidig hjälp vid beslag eller förverkande. Kampen mot organiserad brottslighet är global och rör många av unionens verksamhetsområden och politikområden.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början