RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti organizovanému zločinu

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Organizovaný zločin predstavuje hrozbu pre hospodárstvo a spoločnosť v Európe. Odpoveď Európskej únie sa v rámci boja proti organizovanému zločinu prispôsobuje komplexnosti tohto fenoménu a je zameraná na obchodovanie s ľuďmi, zbraňami a drogami, ako aj na hospodárske a finančné zločiny, korupciu a pranie špinavých peňazí. Zahŕňa takisto nové dimenzie organizovaného zločinu, ku ktorým patrí napríklad počítačová kriminalita a environmentálna trestná činnosť.
Je založený najmä na účinnej spolupráci medzi orgánmi členských štátov, hlavne agentúrami na presadzovanie práva, a zahŕňa výmenu informácií a vzájomnú pomoc pri zhabaniach a konfiškáciách. Boj proti organizovanému zločinu má globálny rozmer a ovplyvňuje mnohé oblasti činnosti a politiky EÚ.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok