RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Walka z przestępczością zorganizowaną

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Przestępczość zorganizowana stanowi zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa w Europie. Odpowiedź Unii Europejskiej w walce z przestępczością zorganizowaną jest dostosowana do złożoności tego zjawiska oraz skierowana zarówno na handel ludźmi, bronią i narkotykami, jak i przestępczość gospodarczą i finansową, korupcję i pranie pieniędzy. Obejmuje ona także nowe wymiary przestępczości zorganizowanej, takie jak cyberprzestępczość oraz przestępczość środowiskowa.
Zintegrowane podejście wyznaczające kierunek działań UE uwzględnia zarówno zapobieganie, jak i egzekwowanie prawa. Opierają się one zasadniczo na skutecznej współpracy między organami państw członkowskich, a zwłaszcza organami ścigania, w tym na wymianie informacji oraz wzajemnej pomocy w zakresie aresztowania i konfiskaty. Walka z przestępczością zorganizowaną ma wymiar globalny i dotyczy wielu obszarów działań i polityki UE.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony