RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bestrijding van de georganiseerde misdaad

Justitie, vrijheid en veiligheid

De georganiseerde criminaliteit vormt een bedreiging voor de economie en de samenleving in Europa. De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit richt zich op alle aspecten van het complexe verschijnsel, zoals mensenhandel, de handel in wapens en drugs, economische en financiële criminaliteit, corruptie en het witwassen van geld. Ook nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit of milieucriminaliteit, worden aangepakt.
De integrale aanpak van de Unie bestrijkt zowel preventie als repressie. Dit vereist een doeltreffende samenwerking tussen de diensten van de lidstaten, vooral tussen de wetshandhavingsdiensten, ook op het gebied van gegevensuitwisseling en onderlinge bijstand bij inbeslagnames en verbeurdverklaringen. Bestrijding van georganiseerde criminaliteit geschiedt wereldwijd en raakt heel wat actie‑ en beleidsterreinen van de Unie.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven