RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

Ġustizzja, libertà u sigurtà

Il-kriminalità organizzata hija theddida għall-ekonomija u s-soċjetà fl-Ewropa. It-tweġiba tal-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata hija adattata għall-kumplessità ta' dan il-fenomenu u hija diretta kemm lejn l-ittraffikar tal-bnedemin, armi u drogi kif ukoll lejn kriminalità finanzjarja u ekonomika, korruzzjoni u ħasil ta' flus. Hija tkopri wkoll id-dimensjonijiet ġodda tal-kriminalità organizzata, bħas-ciberkriminalità u kriminalità ambjentali.
L-approċċ integrat li jiggwida l-azzjoni tal-EU jinfirex mill-prevenzjoni tal-infurzar tal-liġi. Dan huwa bbażat essenzjalment fuq kooperazzjoni essenzjali bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri, u b'mod speċjali l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, inkluż l-iskambju ta' informazzjoni u għajnuna reċiproka fil-qbid u l-konfiski. Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata hija globali, li taffettwa bosta oqsma tal-azzjoni u l-politika tal-UE.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna