RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kova su organizuotu nusikalstamumu

Teisingumas, laisvė ir saugumas

Organizuotas nusikalstamumas kelia pavojų Europos ekonomikai ir visuomenei. Europos Sąjungos kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonės pritaikytos prie šio reiškinio sudėtingumo ir nukreiptos tiek į prekybą žmonėmis, ginklais ir narkotikais, tiek į ekonominius ir finansinius nusikaltimus, korupciją ir pinigų plovimą. Jos apima ir naujus organizuoto nusikalstamumo aspektus, kaip antai elektroninius ir aplinkos nusikaltimus.
Integruotas požiūris, kuriuo grindžiama ES veikla, apima įvairias sritis, pradedant prevencija ir baigiant įstatymų vykdymu. Tai iš esmės pasiekiama veiksmingu valstybių narių valdžios institucijų ir ypač teisėsaugos agentūrų bendradarbiavimu, įskaitant keitimąsi informacija ir tarpusavio pagalbą areštuojant arba konfiskuojant turtą. Kova su organizuotu nusikalstamumu vyksta visame pasaulyje ir turi įtakos daugeliui ES veiklos ir politikos sričių.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią