RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus

Õigus, vabadus ja turvalisus

Organiseeritud kuritegevus on oht Euroopa majandusele ja ühiskonnale. Euroopa Liidu võitlus organiseeritud kuritegevusega vastab selle nähtuse keerukusele ning on suunatud nii inim-, relva- ja uimastikaubanduse kui ka majandus- ja finantskuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastu. Samuti hõlmab see organiseeritud kuritegevuse uusi valdkondi, nagu näiteks küber- ja keskkonnakuritegevus.
Integreeritud lähenemine, millele ELi tegevus tugineb, ulatub ennetustööst kuni õiguskaitseni. Ennekõike põhineb see liikmesriikide asutuste, eriti õiguskaitseasutuste tõhusal koostööl, mis hõlmab ka teabevahetust ning vastastikust abistamist seoses arestimise ja konfiskeerimisega. Organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on väga ulatuslik ning mõjutab ELi tegevuse ja poliitika paljusid valdkondi.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles