RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба срещу организираната престъпност

Правосъдие, свобода и сигурност

Организираната престъпност е заплаха за икономиката и обществото в Европа. Реакцията на Европейския съюз във връзка с борбата срещу организираната престъпност е адаптирана към сложността на явлението и е насочена към трафика на хора, оръжия и наркотици и към икономическата и финансовата престъпност, корупцията и прането на пари. Тя обхваща и новите измерения на организираната престъпност, като компютърната и екологичната престъпност.
Интегрираният подход, направляващ действията на ЕС, се разпростира от превенцията до правоприлагането. Той се базира основно на ефективното сътрудничество между властите на държавите-членки и по-специално на правоприлагащите агенции, включващо обмена на информация и взаимното съдействие при изземвания и конфискации. Борбата срещу организираната престъпност е глобална и засяга много области от действията и политиките на ЕС.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата