RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rättvisa, frihet och säkerhet: utvidgningen

Rättvisa, frihet och säkerhet

Området med frihet, säkerhet och rättvisa omfattas av gemenskapens regelverk. De länder som står inför anslutning till Europeiska unionen måste därför anta och genomföra de åtgärder som fordras för att anpassa sig till EU:s regelverk och praxis. De berörda områdena omfattar gränsförvaltning, civilrätt, narkotikabekämpning, organiserad brottslighet och penningtvätt.
När ett land blir EU-medlem måste det också anta hela Schengenregelverket. Anslutningen till EU innebär dock inte att gränskontrollerna vid de inre gränserna till de andra medlemmarna i Schengenområdet automatiskt avskaffas. Rådet måste anta ett särskilt beslut, vilket det gör när villkoren för att avskaffa kontrollerna är uppfyllda.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början