RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť: rozširovanie

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je súčasťou legislatívy Spoločenstva – acquis communautaire. V tomto kontexte musia krajiny žiadajúce o členstvo v Európskej únii (EÚ) prijať a uplatňovať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so zákonmi a praxou EÚ. Medzi tieto oblasti patrí riadenie hraníc, civilná justícia a boj proti drogám, organizovanému zločinu a praniu špinavých peňazí.
Vstup do EÚ je takisto spojený s prijatím celého schengenského acquis. Členstvo v EÚ však neznamená automatické odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach s ostatnými členskými štátmi schengenského priestoru. Rada musí prijať osobitné rozhodnutie po splnení podmienok odstránenia kontrol.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok