RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo: rozszerzenie

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stanowi część dorobku Wspólnoty. W tym względzie państwa kandydujące do Unii Europejskiej (UE) muszą przyjąć i wdrożyć środki niezbędne do osiągnięcia zgodności ze zbiorem praw i praktyk UE. Dziedziny, których to dotyczy, obejmują zarządzanie granicami, wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz zwalczanie narkotyków, przestępczości zorganizowanej oraz prania pieniędzy.
Przystąpienie do UE wiąże się również z przyjęciem całego dorobku Schengen. Członkowstwo w UE nie wiąże się jednak z automatycznym zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych z innymi państwami członkowskimi strefy Schengen. W tej sprawie Rada musi przyjąć specjalną decyzję po spełnieniu warunków do zniesienia kontroli.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony