RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Justitie, vrijheid en veiligheid: uitbreiding

Justitie, vrijheid en veiligheid

De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is onderdeel van het communautair acquis. De landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie dienen de nodige maatregelen te nemen om zich aan dat acquis en aan de gang van zaken in de EU aan te passen. Het gaat hierbij om het beheer van de grenzen, het burgerlijk recht, en de bestrijding van drugs, georganiseerde criminaliteit en het witwassen van geld.
Toetreding tot de EU betekent ook dat het Schengenacquis in zijn totaliteit wordt aanvaard. De toetreding tot de Unie leidt overigens niet automatisch tot opheffing van de controles aan de binnengrenzen met de andere lidstaten van de Schengenzone. Daarvoor is een specifiek besluit van de Raad nodig, dat pas genomen kan worden nadat aan de voorwaarden voor de opheffing van de controles is voldaan.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven