RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Õigus, vabadus ja turvalisus: laienemine

Õigus, vabadus ja turvalisus

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala on osa ühenduse õigustikust. Seoses sellega peavad Euroopa Liidu (EL) kandidaatriigid vastu võtma ja rakendama meetmeid, mida on vaja selleks, et nende õigus oleks kooskõlas ELi õiguse ja tavadega. Asjaomased valdkonnad on muu hulgas piirihaldus, tsiviilõigus ning uimastite, organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastane võitlus.
ELiga ühinemiseks tuleb üle võtta ka kogu Schengeni õigustik. ELi liikmeks saamine ei tähenda aga seda, et Schengeni ala riikide sisepiiridel kaotatakse piirikontroll automaatselt. Kui piirikontrolli kaotamiseks nõutavad tingimused on täidetud, siis peab nõukogu vastu võtma sellekohase otsuse.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles