RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spravedlnost, svoboda a bezpečnost: rozšíření

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Prostor svobody, bezpečnost a právo jsou součástí acquis communautaire. V tomto ohledu musejí země, které se ucházejí o členství v Evropské unii (EU), přijmout a provést opatření nezbytná ke sbližování se soustavou právních předpisů a postupů EU. Mezi dotčené oblasti patří správa hranic, civilní soudnictví a boj proti drogám, organizovanému zločinu a praní špinavých peněz.
Přistoupení k EU také znamená přijetí celého schengenského acquis. Členství v EU však nemá za následek automatické zrušení kontrol na vnitřních hranicích s ostatními členy schengenského prostoru. Příslušné rozhodnutí přijímá Rada, jakmile jsou podmínky pro zrušení kontrol splněny.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky