RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Правосъдие, свобода и сигурност: разширяване

Правосъдие, свобода и сигурност

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие е част от достиженията на правото на Общността. В тази връзка държавите, кандидатстващи за членство в Европейския съюз (ЕС), трябва да приемат и прилагат необходимите мерки за уеднаквяване със съвкупността от закони и практики на ЕС. Засегнатите области включват управление на границите, гражданско правосъдие и борба с наркотиците, организираната престъпност и прането на пари.
Присъединяването към ЕС също налага приемане на цялостните достижения на правото от Шенген. Членството в ЕС обаче не води след себе си автоматично премахване на контрола по вътрешните граници с другите членове на Шенгенското пространство. Трябва да се приеме конкретно решение от Съвета след удовлетворяване на условията за премахване на контрола.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата