RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 12 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Întărirea controlului asupra drogului sintetic benzilpiperazină (BZP)

Comisia Europeană îşi fixează ca obiectiv protejarea cetăţenilor europeni împotriva BZP, o substanţă psihoactivă care se prezintă sub formă de comprimate, capsule sau pudră. Prezenta propunere urmăreşte să supună BZP unor măsuri de control şi să instituie sancţiuni penale în această privinţă.

ACT

Decizia 2008/206/JAI a Consiliului din 3 martie 2008 privind definirea 1-benzilpiperazinei (BZP) drept substanţă psihoactivă nouă care trebuie supusă unor măsuri de control şi unor dispoziţii penale

SINTEZĂ

BZP (1-benzilpiperazină) este un nou drog psihoactiv care stimulează sistemul nervos central. Această substanţă nu are nicio valoare medicală stabilită şi recunoscută. Este vândută numai în scop recreativ prin intermediul unor site-uri Internet, al unor „herbal shops” sau „smart shops”.

Pericolele inerente consumului acestei substanţe sunt încă puţin cunoscute. Din acest motiv, Comisia a propus Consiliului - pe baza unui raport comun al Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) şi al Europol - să măsoare riscurile sociale şi pentru sănătate ale acestei substanţe, printr-o evaluare a riscurilor pe baza Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive.

Rezultatele evaluării riscurilor BZP sunt următoarele: treisprezece state membre, precum şi Norvegia, au raportat deja că au confiscat BZP în cantităţi cuprinse între una şi 64.900 de comprimate. Totuşi, nu există probe care să demonstreze implicarea criminalităţii organizate.

BZP este o substanţă psihoactivă. Riscurile asociate consumului său pot include:

 • accelerarea ritmului cardiac;
 • creşterea tensiunii arteriale;
 • agitaţie şi hiperactivitate.

Acest drog poate să aibă şi efecte secundare, care pot fi resimţite în timpul fazei de „coborâre” până la douăzeci şi patru de ore de la consumare. Acestea se manifestă sub formă de:

 • vomă şi stări de greaţă;
 • dureri ale capului şi stomacului;
 • lipsa apetitului;
 • anxietate şi insomnii;
 • oscilaţii de dispoziţie şi iritabilitate;
 • gânduri ciudate;
 • confuzie;
 • palpitaţii şi tremurături.

Anumite efecte sunt probabil datorate BZP, dar acest lucru rămâne să fie dovedit. Rapoartele clinice tind, într-adevăr, să stabilească o legătură între consumul BZP şi crizele de epilepsie, deşi această concluzie se bazează pe un număr de cazuri foarte limitat. De altfel, BZP a fost detectată în eşantioane prelevate post mortem, dar rolul ei în deces nu poate fi măsurat, de vreme ce au fost implicaţi şi alţi factori în toate cazurile analizate.

Raportul de evaluare a riscurilor arată că există insuficiente probe ştiinţifice concludente pentru a determina riscurile globale ale acestui nou drog. Totuşi, având în vedere că acest drog reprezintă un risc pentru sănătate şi pentru a respecta principiul precauţiei, se recomandă să fie ţinut sub control şi să se ia măsuri de precauţie în această privinţă.

Dispoziţii finale

Statele membre sunt obligate să supună BZP măsurilor de control şi sancţiunilor penale, prevăzute de legislaţia internă, în conformitate cu obligaţiile care le revin în temeiul Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind substanţele psihotrope din 1971.

Context

Au fost întreprinse deja mai multe iniţiative. Evaluarea efectuată de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) a dus la concluzia că consumul de BZP poate atrage probleme de sănătate ale căror efecte pe termen lung sunt necunoscute. Plecând de la această observaţie, Comisia solicită ca BZP să fie supusă unor măsuri de control, aşa cum prevede Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind substanţele psihotrope. Prezenta propunere se bazează şi pe elementele adunate graţie procedurii de evaluare a riscurilor legate de noile substanţe psihoactive.

Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 prevede o procedură în trei etape pentru a ţine sub control acest tip de substanţe. Prima etapă este stabilirea unui raport privind toate informaţiile disponibile referitoare la BZP. Această evaluare a fost realizată de OEDT şi Europol înainte de a fi transmisă Consiliului la data de 22 februarie 2007. În răspunsul său, Consiliul a solicitat un studiu amănunţit al riscurilor legate de BZP, care să fie efectuat de:

 • comitetul ştiinţific lărgit al OEDT;
 • Comisie;
 • Europol;
 • Agenţia Europeană pentru Evaluarea Produselor Medicamentoase (EMA).

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Decizia 2008/206/JAI

8.3.2008

-

JO L 63 din 7.3.2008

ACTE CONEXE

Decizia 2005/387/JAIa Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive [Jurnalul Oficial L 127 din 20.5.2005].

Ultima actualizare: 18.04.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii