RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kampen mot droger

Rättvisa, frihet och säkerhet

Hälsa, social sammanhållning och säkerhet är målen för Europeiska unionens åtgärder för att bekämpa narkotika. EU:s åtgärder är främst inriktade på att minska utbudet och efterfrågan, vilket hör samman med både kampen mot organiserad brottslighet och främjande av en hög nivå på hälsoskyddet. För detta krävs en hög grad av samordning mellan EU:s behöriga myndigheter, en harmonisering på området överträdelser och påföljder samt ett effektivt internationellt samarbete. Organ som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk samt olika strategier och finansieringsprogram kompletterar åtgärdsramen för att kampen mot narkotika ska bli effektiv och alla mål ska kunna nås.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början