RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti drogám

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Duševná pohoda, sociálna súdržnosť a bezpečnosť sú ciele, ktorými sa riadia kroky prijímané Európskou úniou v boji proti drogám. V tomto smere sa činnosť EÚ zameriava najmä na znižovanie ponuky a dopytu, čo je spojené s bojom proti organizovanému zločinu aj s vysokou úrovňou ochrany zdravia. Hlavnými prvkami sú: väčšia koordinácia medzi príslušnými službami v EÚ harmonizácia v oblasti priestupkov a pokút a účinná medzinárodná spolupráca. Na tento účel orgány ako Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a nástroje ako finančné stratégie a programy dopĺňajú politický rámec na účinný boj proti drogám a na dosiahnutie všetkých vymedzených cieľov.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok