RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Walka z narkotykami

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Dobrobyt, spójność społeczna i bezpieczeństwo to cele, które wyznaczają kierunek działań podejmowanych przez Unię Europejską w zakresie walki z narkotykami. W tym kontekście działania UE koncentrują się głównie na ograniczaniu popytu i podaży, co wiąże się zarówno ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, jak i wysokim poziomem ochrony zdrowia. Główne elementy to: większa koordynacja między właściwymi służbami w UE, harmonizacja w dziedzinie naruszeń i kar oraz skuteczna współpraca międzynarodowa. W tym celu organy, takie jak Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz instrumenty, jak strategie i programy finansowe uzupełniają ramy polityki na rzecz skutecznego zwalczania narkotyków oraz realizacji wszystkich określonych celów.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony