RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-ġlieda kontra d-drogi

Ġustizzja, libertà u sigurtà

Benesseri, koeżjoni soċjali u s-sigurtà huma kollha oġġettivi li jiggwidaw l-azzjoni meħuda mill-Unjoni Ewropea biex tikkumbatti d-droga. F'dan il-kuntest, l-azzjoni tal-UE l-aktar li tiffoka huwa fuq it-tnaqqis tal-provvista u d-domanda, li tingħaqad kemm mal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa. Il-komponenti ewlenin huma: koordinazzjoni akbar bejn is-servizzi kompetenti fl-UE, armonizzazzjoni fil-qasam tal-vjolazzjonijiet u tal-pieni; u kooperazzjoni internazzjonali effettiva. Għal dan il-għan, organi bħac-Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi u strumenti bħall-istrateġiji u programmi finanzjarji jgħaqqdu l-qafas ta' politika biex jkunu miġġielda d-drogi b'mod effettiv u sabiex jinkisbu dawn l-oġġettivi definiti kollha.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna