RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Narkotiku apkarošana

Tiesiskums, brīvība un drošība

Eiropas Savienības narkotiku apkarošanas pasākumiem ir šādi mērķi: labklājība, sociālā kohēzija un drošība. Šādā kontekstā ES pasākumi galvenokārt ir vērsti uz piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanu, kas savukārt saistās gan ar organizētās noziedzības apkarošanu, gan ar augsta līmeņa veselības aizsardzību. Galvenie elementi ir šādi: ciešāka koordinācija starp ES kompetentajiem dienestiem; saskaņošana pārkāpumu un sodu jomā; efektīva starptautiskā sadarbība. Tālab ir izveidotas struktūras, piemēram, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs, un instrumenti, piemēram, finanšu stratēģijas un programmas, kas ir daļa no politikas regulējuma narkotiku efektīvai apkarošanai un visu minēto mērķu sasniegšanai.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums