RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба с наркотиците

Правосъдие, свобода и сигурност

Благоденствието, социалното сближаване и сигурността са все цели, които ръководят действията, предприети от Европейския съюз в борбата с наркотиците. В този контекст действията на ЕС се фокусират главно върху намаляване на предлагането и търсенето, което се свързва както с борбата срещу организираната престъпност, така и с високото ниво на здравна защита. Основните компоненти са: по-голяма координация между компетентните служби в ЕС; хармонизиране в областта на нарушенията и наказанията и ефективно международно сътрудничество. За тази цел организациите като Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и инструментите, като например финансови стратегии и програми, допълват рамката на политиката за ефективна борба с наркотиците и за постигането на всички тези дефинирани цели.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата