RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Decizia-cadru privind combaterea rasismului şi a xenofobiei

Scopul acestei decizii-cadru este de a se asigura că, în cadrul Uniunii Europene, rasismul şi xenofobia sunt pedepsibile cu sancţiuni penale efective, proporţionale şi cu efect de descurajare în cadrul Uniunii Europene (UE). Mai mult, aceasta vizează îmbunătăţirea şi încurajarea cooperării judiciare în acest domeniu.

ACT

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

SINTEZĂ

Ca o continuare a Acţiunii comune96/443/JAI, această decizie-cadru prevede armonizarea legislativă şi de reglementare a statelor membre privind infracţiunile care implică rasism şi xenofobie. Comportamentul rasist şi xenofobic trebuie să constituie o infracţiune în toate statele membre şi trebuie să fie pedepsibil cu sancţiuni efective, proporţionale şi cu efect de descurajare, maximul pedepsei fiind cel puţin închisoarea de la unu până la trei ani.

Această decizie-cadru se aplică tuturor infracţiunilor săvârşite:

 • pe teritoriul Uniunii Europene (UE), inclusiv prin intermediul unui sistem informatic;
 • de către un stat membru sau în folosul unei persoane juridice stabilite într-un stat membru. În acest scop, decizia-cadru furnizează criteriile privind modul de determinare a răspunderii unei persoane juridice.

Anumite forme de comportament, astfel cum se subliniază mai jos, afişate în scop rasist sau xenofobic, sunt pedepsibile drept infracţiuni:

 • instigarea publică la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, credinţă, descendenţă sau origine naţională sau etnică;
 • difuzarea publică sau distribuirea de înscrisuri, imagini sau alte materiale care conţin expresii ale rasismului sau ale xenofobiei;
 • apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravităţii crimelor de genocid, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite la articolele 6, 7 şi 8 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, săvârşite împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendenţă sau origine etnică sau naţională, atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violenţă sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup.

Instigarea, complicitatea sau tăinuirea săvârşirii infracţiunilor menţionate mai sus este, de asemenea, pedepsibilă.

În ceea ce priveşte infracţiunile enumerate în cadrul articolul 1, statele membre trebuie să se asigure că acestea sunt pedepsibile prin:

 • sancţiuni penale efective, proporţionale şi cu efect de descurajare;
 • perioade de încarcerare, maximul pedepsei fiind cel puţin de la unu la trei ani.

În toate situaţiile, motivaţia rasistă sau xenofobică este considerată a fi o circumstanţă agravantă sau, alternativ, o astfel de motivaţie poate fi luată în considerare la determinarea sancţiunilor penale care urmează a fi aplicate.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, sancţiunile penale trebuie să fie efective, proporţionale şi cu efect de descurajare şi trebuie să constea din amenzi penale şi nonpenale. În plus, persoanele juridice sunt pasibile de sancţiuni prin:

 • măsuri de suspendare a dreptului de a beneficia de prestaţii sau ajutoare publice;
 • măsuri de interzicere temporară sau permanentă a dreptului de exercita activităţi comerciale;
 • punerea sub supraveghere judiciară;
 • hotărâre judecătorească de dizolvare.

Începerea cercetării sau a urmăririi penale a infracţiunilor rasiste şi xenofobice nu trebuie să depindă de declaraţiile sau plângerile victimelor.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Decizia-cadru 2008/913/JAI

6.12.2008

28.11.2010

JO L 328 din 6.12.2008

Ultima actualizare: 23.03.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii