RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározat

Ennek a kerethatározatnak az a célja, hogy biztosítsa a hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetések kiszabását a rasszizmus és az idegengyűlölet szankcionálására az Európai Unióban (EU-ban). Célja továbbá az is, hogy fejlessze és ösztönözze az igazságügyi együttműködést ezen a területen.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről [Hivatalos Lap L 328., 2008.12.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a 96/443/IBegyüttes fellépést követő kerethatározat a tagállamok törvényeinek és rendelkezéseinek további közelítésére szolgál a rasszizmust és idegengyűlöletet érintő bűncselekmények tekintetében. A rasszista és idegengyűlölő magatartásnak minden tagállamban bűncselekménynek kell minősülnie, és hatékony, arányos, valamint visszatartó erejű büntetéseket kell kiszabni rá, amelynek maximális büntetési tétele egy évtől három évig terjedő szabadságvesztés.

Ez a kerethatározat minden olyan bűncselekményre kiterjed, amelyet:

 • az Európai Unió (EU) területén követtek el, beleértve az információs rendszereken keresztül elkövetett bűncselekményeket;
 • egy tagállam állampolgára követett el, illetve az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el. Ennek érdekében a kerethatározat bizonyos kritériumokat határoz meg a jogi személyek felelősségének megállapítására.

A rasszizmus vagy idegengyűlölet céljából tanúsított, alább felvázolt viselkedésformák bűncselekményként büntetendőek:

 • nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás faji, bőrszín szerinti, származás szerinti, vallás, meggyőződés, illetve nemzeti, etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben;
 • a rasszizmust vagy idegengyűlöletet kifejező röpiratok, képek vagy egyéb anyagok nyilvános terjesztése vagy forgalmazása;
 • a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának 6., 7., illetve 8. cikkében meghatározott népirtás, emberiesség elleni vagy háborús bűncselekmény, illetve a Nemzetközi Katonai Törvényszék chartájának 6. cikkében meghatározott bűncselekmények nyilvánosság előtti védelmezése, tagadása vagy súlyosan jelentéktelen színben való feltüntetése, amennyiben az adott cselekményt olyan módon valósítják meg, hogy az ilyen csoport vagy annak valamely tagja ellen erőszakra vagy gyűlöletre való uszításra alkalmas.

A fent említett bűncselekmények elkövetésére való felbujtás és azokban való bűnrészesség is büntetendő.

Az 1. cikkben felsorolt bűncselekményekre tekintettel a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azokat:

 • hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetésekkel;
 • legfeljebb egy évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel szankcionálják.

A rasszista és idegengyűlölő indíték súlyosbító körülménynek számít minden esetben, illetve az ilyen indítékot a bíróságok a büntetések kiszabásánál figyelembe kell, hogy vegyék.

A jogi személlyel szemben hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetések legyenek alkalmazhatóak, ideértve a pénzbüntetést vagy pénzbírságot is. Ezenfelül a jogi személyek büntethetők:

 • állami kedvezményekből és támogatásokból való kizárással;
 • üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltással;
 • bírósági felügyelet alá helyezéssel;
 • bíróság által elrendelt felszámolással.

A rasszista és idegengyűlölő cselekmények kivizsgálása és üldözése nem függhet a cselekmény sértettjének feljelentésétől vagy a büntetőeljárás megindítására vonatkozó indítványától.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2008/913/IB kerethatározata

2008.12.6.

2010.11.28.

HL L 328., 2008.12.6.

Utolsó frissítés: 23.03.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére