RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii

Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je zajistit, aby rasismus a xenofobie byly v Evropské unii trestné, a to na základě účinných, přiměřených a ících trestů. Jeho dalším cílem je zlepšit a podpořit soudní spolupráci v této oblasti.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

PŘEHLED

Toto rámcové rozhodnutí navazuje na společnou akci96/443/SVV a zajišťuje sbližování právních předpisů členských států v oblasti trestných činů, které souvisejí s rasismem a xenofobií. Rasistické a xenofobní chování musí být ve všech členských státech trestným činem a musí být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující tresty s horní hranicí trestní sazby nejméně 1 až 3 roky.

Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na všechny spáchané trestné činy:

 • na území Evropské unie (EU) včetně prostřednictvím informačního systému;
 • státním příslušníkem členského státu nebo ve prospěch právnické osoby zřízené v členském státu. Proto toto rámcové rozhodnutí stanoví kritéria o, jak určit odpovědnost právnické osoby.

Určité formy chování nastíněné níže spáchané na základě rasismu nebo xenofobie jsou trestné jako trestné činy:

 • veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání nebo národnostního či etnického původu;
 • veřejné rozšiřování nebo distribuce tiskovin, obrazového nebo jiného materiálu s rasistickým nebo xenofobním obsahem;
 • veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů vymezených ve statutu Mezinárodního trestního soudu (články 6, 7 a 8) a zločinů vymezených ve článku 6 Charty Mezinárodního vojenského tribunálu, jsou-li projevy jednání takové, že mohou vést k podněcování k násilí nebo nenávisti proti této skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny.

Návod, pomoc a účastenství ve spáchání výše uvedených činů jsou také trestné.

Pokud jde o činy uvedené v článku 1, členské státy musí následovně zajistit, aby byly trestné:

 • účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty;
 • trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 1 až 3 roky.

Ve všech případech je rasistická nebo xenofobní motivace považována za přitěžující okolnost nebo je možné takovou motivaci vzít v úvahu při určování výše trestu.

Pokud jde o právnické osoby, musí být tresty účinné, přiměřené a odrazující a musí zahrnovat pokuty trestní nebo jiné povahy. Právnické osoby je možné dále trestat těmito způsoby:

 • zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;
 • dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodních činností;
 • uložení soudního dohledu;
 • zrušení rozhodnutím soudu.

Zahájení vyšetřování nebo trestního stíhání rasistických a xenofobních trestných činů nesmí být závislé na oznámení nebo obvinění ze strany oběti.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rámcové rozhodnutí 2008/913/SVV

6. 12. 2008

28. 11. 2010

Úř. věst. L 328 ze dne 6. 12. 2008

Poslední aktualizace: 23.03.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky