RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti diskriminaciji

Pravica, svoboda in varnost

Evropska unija (EU) se bori proti diskriminaciji na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Pogodbe prepovedujejo tudi vse oblike diskriminacije na podlagi državljanstva. Pravica do nediskriminacije je naknadno potrjena v Listini o temeljnih pravicah, ki ima enako pravno veljavo kot Pogodbe.
Pravni okvir EU o protidiskriminaciji je bil zastavljen leta 2000. Vsebuje tri direktive, in sicer o enakem obravnavanju ne glede na rasno ali etnično poreklo, o enakem obravnavanju pri zaposlovanju in o enakem obravnavanju moških in žensk zunaj trga dela. Državam članicam ter institucijam in organom Unije pri izvajanju prava EU o protidiskriminaciji pomaga Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA). Finančna pomoč je zagotovljena v okviru programa PROGRESS 2007–13.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh